V.Z.W. Nierpatiënten

 

 

 

 

     

 

Inlichtingen over lidgeld 2017 vind je hier
Activiteiten 2017 online

 

     
 

Beste bezoeker

Sinds 1985 is er in samenwerking met het ziekenhuis en meer specifiek met de
hemodialyseafdeling een V.Z.W. Nierpatiënten opgericht met als
voornaamste doelstellingen

 
     
 

        * De begeleiding van nierpatiënten en hun aanverwanten.
        * Advies geven aan nierpatiënten en hun aanverwanten.
        * Informatie verstrekken aan nierpatiënten en hun aanverwanten en het bevorderen van de
           communicatie met en tussen hen.

 
     
 

Deze in onze statuten vastgelegde doelstellingen trachten wij te bereiken door jaarlijks
een aantal activiteiten te organiseren voor, door en met onze ( ex -)patiënten, familieleden en sympathisanten.

Zo hebben wij jaarlijks een aantal vaste activiteiten op ons programma staan.

        * Een 2 jaarlijks infoavond waarop diverse onderwerpen met betrekking tot de niervervangende
           therapie worden aangekaart.
        * Een patiëntenreis in nauwe samenwerking met het ziekenhuis, de hemodialyseafdeling en de            nefrologen.
           Hierdoor willen we aan onze patiënten, getransplanteerde patiënten en aanverwanten de
           mogelijkheid bieden om onder hoede van een 'vertrouwd' medisch - en verpleegkundig
           team te reizen. de dialysesessies gebeuren in een centrum ter plaatse.
           Diverse bestemmingen in het verleden waren Turkije, Portugal, Tenerife, Kreta, ...
        * Een gezellig samenzijn om de zomer in te zetten.
        * Een daguitstap, met liftbus, in ons 'Belgenland' of aanliggende landen
        * Een etentje met animatie in het najaar om het werkjaar af te sluiten.

Naast deze vaste activiteiten voorzien wij ook nog tal van andere dingen
       
om het leven van dialysepatiënten een stukje aangenamer te maken.

        * Verder zorgen wij voor een kleine attentie voor elke patiënt met de Kerst- en
           nieuwjaarsperiode.
        * Ook de paashaas en de Sint brengen naar jaarlijkse gewoonte een bezoekje op de
           hemodialyseafdeling en voorzien de patiënten van allerlei lekkernijen.

Achter dit alles schuilt natuurlijk een enthousiaste en gemotiveerde Raad van Bestuur die
ongeveer uit een 10-tal mensen bestaat. De bestuursleden zijn allemaal mensen die hetzij
direct, hetzij indirect in verband staan met de ' dialysewereld '
Onze vereniging telt momenteel een 150 leden.

De V.Z.W. Nierpatiënten zou niet optimaal kunnen functioneren zonder de steun van het
AZ Sint-Blasius ziekenhuis wat wij ten zeerste appreciëren.

Aangezien onze vereniging een vereniging is zonder winstbejag en geen directe bron van
inkomsten heeft kunnen wij met de steun van derden het hoofd boven water houden en de
continuïteit waarborgen.
Schenkingen allerhande, groot of klein zijn dan ook steeds welkom op ons
rekeningnummer 777-5923696-79
europees IBAN NR: BE 58 7775 9236 9679

Lid worden kan door overschrijving van het gewenste bedrag op de rekeningnummer
of door contante betaling op de dialyseafdeling

Voor inlichtingen kan je ons altijd bereiken op de hemodialyseafdeling,
het telefoonnummer 052/25.26.64 alle werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur

 

Of via Email