Je Nier - home

V.Z.W. Nierpatiënten

     
 

Beste leden, vrienden en sympathisanten,

Het jaareinde van 2020 nadert, het corona-jaar gaan we niet vlug vergeten.

De kans is heel groot dat we dit later aan onze kinderen en kleinkinderen zullen vertellen. Een heel raar jaar, waarin we anderhalve meter afstand hielden, leefden in een bubbel, curves gingen afvlakken, tijdelijk essentiële verplaatsingen deden, steevast in ons kot moesten blijven. Kuieren op de kerstmarkt zat er niet in en ook de Sint en zijn Pieten moesten hun rondrit afblazen, … Geen grote culturele, muzikale of ontspannende evenementen, geen dagreis, buitenlandse reis, barbecue of etentje in Hof Ter Velden.

Voor ieder van ons en onze gezondheidszorg is dit coronavirus een grote test. Solidariteit is belangrijk.

En ook 2021 kondigt zich nog moeilijk aan, maar er is hoop!

Brengt het coronavaccin ons terug tot ‘een normaler leven’ en hoe zal onze postcorona maatschappij er uitzien?

We beseffen dat momenten van samenkomen, beleving en uitwisseling zo belangrijk zijn om ons goed te voelen. Verbinden en afstand houden, het lijkt een tegenstelling, iets moeilijks of misschien zelfs iets onmogelijks?

In deze tussentijd houden we contact met elkaar en hopen we vooral verbonden te blijven. We bieden onze patiënten in 2021 een jaar lang onze kalender aan.

Voorlopig kunnen we nog geen groepsactiviteiten organiseren, maar onze attenties met Pasen, Sint en Kerst lopen door.

Wie reeds lidgeld heeft betaald in 2020, blijft ‘gratis lid’ in 2021!

Ben je nog geen lid en je wenst dit te worden?

De bijdrage is € 12,00 voor 1 persoon of € 24,00 voor 2 personen. U kunt lid worden via overschrijving op rek.nr.BE 58 7775 9236 9679 (met vermelding van naam en adres) of door contante betaling op de dialyseafdeling aan Ilse, Lesley, Veronique, Jirka D, Greet of Kris vóór 15 februari 2021.

Het loont zeker de moeite om tot onze vereniging te behoren.

Ondanks alles, wens ik je in naam van ons bestuur veilige en fijne Kerst- en eindejaarsfeesten. Maak het gezellig met je gezin of in je bubbel, koester de mooie momenten en geniet ervan. Maar hou het alsjeblief veilig en volg de maatregelen.

Wij hopen met jou op een betere tijd. En die komt er zeker!

Hartelijke groet,

Namens het bestuur van vzw Nierpatiënten,

Kris Daelemans                                           #staysafe                  #stayhome,

 
     
     

Inlichtingen of Inschrijvingen via