Je Nier - home

V.Z.W. Nierpatiënten

     
 

Beste leden, vrienden en sympathisanten,

Ons 35-jarig bestaan als vereniging, hebben we dit jaar door de coronapandemie helaas niet kunnen vieren.

Vanuit onze organisatie, willen we patiënten, familie en vrienden verbinden en samenkomen in groep.

Ondanks het herwinnen van heel wat vrijheden, kondigt de winter zich echter nog moeilijk aan.

Gezien het feit dat de dialyse – en transplantpatiënten binnenkort een derde vaccinatie dienen te ontvangen, wat hun meer bescherming zal bieden tegen het coronavirus, hebben we in overleg met onze artsen en dienst ziekenhuishygiëne van het ziekenhuis moeten besluiten, dat het heden nog te vroeg is om onze doelgroep samen te brengen voor een etentje in ‘Hof Ter Velden’ op zondag 24 oktober 2021.

De duurzaamheid van de vaccinaties dient nog opgevolgd te worden. Het is roekeloos om nu alles overboord te gooien. Voorzichtigheid zal ons door de winter helpen, laat ons nog enkele maanden voortgaan op de huidige weg.

Wij hebben ondertussen wel een nieuwe datum voor dit etentje + optreden van Too Sharp vastgelegd in ‘Hof Ter Velden’ op zondag 20 maart 2022.

In het najaar en met het eindejaar zullen we onze patiënten verwennen met een leuke attentie.

We gaan ook voor 2022, automatisch het lidmaatschap verlengen voor reeds betaald lidmaatschap in 2020! Wie nog geen lid is, kan aansluiten voor € 12 per persoon en dit bedrag storten op ons rekeningnummer, met vermelding van je naam.

Wij hopen alvast in de lente van 2022, een nieuwe start te kunnen nemen.

Vriendelijke groet,

Namens het bestuur van vzw Nierpatiënten,

Kris Daelemans, voorzitter.

 
     
     

Inlichtingen of Inschrijvingen via